Marathi

जनाचे श्लोक

राजकारण करता | थकले सारे जण |
कारण हनुमान | चालिसा म्हणे | |१ ||

रवि जो उगवला | पूर्वेस शांतपणे |
जाए द्रुतगती | पश्चिमेस || २ ||

सोबत नवनीत | संकल्प धर्माचरणाचा |
साथ सामर्थ्याची | प्रतिबद्ध || ३ ||

निश्चय केला नुसता | जसा चालीसाचा |
थयथय नाचती | भुते सारी || ४ ||

प्रमुख सरदार | सारे गडबडती |
केले सपत्नीक | बंदीवान || ५ ||

कासेची लंगोटी | नाही द्यावयाची |
तरीही सोडूनी ती | भिरकावली || ६ ||

नाठाळ ना मिळती | तरी करती प्रहार |
सज्जनांचे माथी | मारती काठी || ६ ||

पकडा पकडा त्यांना | ठेवा रे ओलीस |
पत्नी आणि पति | एकसवे || ७ ||

पकडा नवनीत | आणि रवि राणा |
धाडा त्या द्वयास | कारागृही || ८ ||

नाहीच चिंता | आम्हा कशाचीही |
जाऊ द्या त्यांना | न्यायालयी || ९ ||

न्यायाधीश जरी | जाहले संतप्त |
खाऊ आम्ही थापड | निमूटपणे || १० ||

आमची स्वाक्षरी | नसे कुठे नोंद |
सामोरे जातील | अधिकारी || ११ ||

आम्हाकडे असती | प्यादे अगणित |
पाहती वाट | आदेशाची || १२ ||

कुरापती काढती | उकरून जुन्या |
विविध प्रकरणे | पोलिस मुके || १३ ||

पेटवती मने | नाही राष्ट्राकरीता |
स्वार्थासाठी मने | पेटविती || १४ ||

तात गेले निघुनी | जसे वैकुंठसास |
पुत्र झाला भ्रमिष्ट | कळेचना || १५ ||

वरिष्ठ सारे सारे | सारले बाजूस |
नाच आता चाले | विदूषकांचा ||१६ ||

होते सत्व काही | थोडेसे राहिले |
ते ही आता गहाण | सत्तेपायी || १७ ||

येळकोट नाही | आई जगदंबेचा |
सारीकडे हैदोस | निर्बुद्धांचा || १८ ||

स्वर्गातूनी पाहती | शिवराय दु:खी |
आसवे त्यांची | वाहतात || १९ ||

स्वत्व यांनी बांधले | सत्तेच्याच दारी |
आता पापपुण्य | निषेध नाही || २० ||

आपल्याच घरात | करता देवभक्ति |
होई रवानगी | तुरुंगात || २१ ||

दिसतो तू व्यस्त | झालासे खूप |
देवा तुला आता | वेळ नाही || २२ ||

कसे सांगू त्यांना | म्हणे परमेश्वर |
त्यांचा मजला वरचा | रिकामाच || २३ ||

मुकुंद भालेराव
औरंगाबाद / ३० एप्रिल २०२२

Share this on:

3 thoughts on “जनाचे श्लोक

  1. खूपच सुंदर, सद्याच्या राजकीय परिस्थितीचे विदारक चित्र.

  2. छानच! तुमचा नविन पैलूं उलगडला!

Comments are closed.

©2020: Mukund Bhalerao | Web Master: TechKBC
Back To Top