Marathi

आनंदाचे पर्व नवे

धुक्यात झाली पहाट ओली, रवि किरणांचे नृत्य नवे | नभानभाच्या सुवर्ण महिरपी, आशेचे हे गीत नवे ||१|| मधुर सुंदरी धुक्यात ओली, शब्दांचे हे गीत नवे | शांत मानसी शुद्ध स्वरूप हे, आत्म्याचे नवरूप नवे ||२|| गोड अशी ही धुन मनातील, धुक्यात हरवली मुक्त मने | धुंद मानसी गीत असे हे, कवितेचे स्मितरूप नवे ||३|| वसुंधरेच्या […]

Continue Reading
Marathi

रंग चिंब जाहले…

शुभ्र चांदणे जणू, धवल पुष्प जाहले, मनामनात स्नेहभाव, भरून पूर्ण जाहले | अनंतकाल चाललो, सखे तुझ्या सवेच मी, प्रेमभाव सुरमयी, माझिया तुझ्या मनी ||१ || स्वप्नपुष्प साजरे, पाहीले असे मनी, सार्थसत्य जाहले, तुझे असे मम मनी | भावरंग सप्तसुर, कुसुमात स्पर्श हासरे, शांतगान शब्द जसे, कुसुम जणू लाजरे ||२|| सर्वभाव पाहिले, मनपुष्प जणू जाहले, सूररंग […]

Continue Reading
Marathi

|| आनंदसूक्त ||

|| अर्थात आनंदाचे सामगान || या किरणानो त्वरा करा रे, आनंदाचे गीत म्हणा रे , दु:ख मनातील सर्व पुसा रे, आशेचे नवगीत म्हणा रे ||१|| दूर जाऊद्या मळभ मनाचे, आनंदाचे गीत म्हणा रे | निराश किरणे दूर करा रे, प्रेमाचे नवगीत म्हणा रे ||२|| उदात्ततेचे नवरंग येऊ द्या, भीतीचे भयसूर जाऊ द्या | हर्षमानसी सामगान […]

Continue Reading
Marathi

कवितेतील कविता

चाळीस झाली वर्षे आता, हात तुझा हातात असे | मनी भावना आनंदाच्या, गंध सुखी हृदयात वसे ||१|| मनात तेंव्हा जे रुजले ते, तेच मनातही अजून असे | ऋतू ऋतूतून विहरत विहरत, मनी प्रेमही तेच असे ||२|| सप्तपदीला धरला कर तो, मनी भावना तीच असे | मंगल मंगल मनी विहरते, तीच कविता मनी वसे ||३|| काळ […]

Continue Reading
Marathi

आज् काय जाहले

आज् काय जाहले, चित्त् तुझे हरवले, मालवला रवि तरी, काय तुला जाहले, ही अशी कातर् वेळी, आर्त् अशी का सखे, मन् शॊधते का तुला, सांगु तुला मि सखे….. निशा अशी भिजवुनी, गंध् तुझा दरवळे, डोळ्यातुनी भाव तुझे, म्ंद हास्य दरवळे, रात्र सारी जागली, त्रुप्त तुझे स्मित सखे, एकदा पुन्हा मला, बाहुपाशी घे सखे………. अधर अधर […]

Continue Reading
Marathi

स्वागत-पल्लवी

चिरंजीव पल्लवी, तुझ्या आगमनाने पल्लवीत झाल्या, आशा प्रेम सार्या उमलुन आल्या, निळ्या नभांची कमनीय कविता, मनी मोहविते पल्लवीत आशा….. सुखांची सुरांची बरसात झाली, फुले अक्षयाची उमलुन आली, स्वरांनी सुरांना जसे रंग द्यावे, तसे शब्द अक्षय पल्लवीत व्हावे….. आनंद सारा उधळीत ये तू, मनी मोर आनंद फुलवित ये तू, सिमा नसावी मने फुलवाया, कविता स्वरांची रंगुन […]

Continue Reading
Marathi

आता फक्त थोडी धुंदी असु दे

आता फक्त थोडी, धुंदी असु दे, अशा मुक्त रात्री,स्वप्ने नसु दे….. किती रात्र झाली, हवा ही नशीली, फुलवुन रात्री, मिठी असुदे……… नको ते बहाणे, आता कशाला, अजुन रात्र आहे, तुला भेटण्याला……..

Continue Reading
Marathi

आत्माराम

आत्माराम मनाच्या कणाला भिती ग्रासताहे, भितीच्या भयाला वेदना न साहे | कुणाची कशी साथ मिळणार आहे, सभोती सदाही हर्षात आहे ||१|| वृथा या मनाला फसवून काही, कधी न मिळाले, मिळणार काही | मनी शुद्ध आत्मारामार्थ आहे, सदा शुद्ध संकल्प आत्मार्थ आहे ||२|| व्यथा या मनीच्या वृथा साह्ताहे, त्यजुनी असत्त्यास खरा मार्ग पाहे | चरणामृताचे मनी […]

Continue Reading
Marathi

एक माझे स्वप्न आहे

एक माझे स्वप्न आहे… डोंगराचा असावा पहारा, बाजूला नदीचा किनारा मनाली सारखे गाव असावे, बर्फाचे आकाश असावे हिरव्या चिनारांची सळसळ असावी, निळ्या नदीची खळखळ असावी चिमुकल्या गावातहि येक शाळा असावी, शाळेत नसावे वर्ग, वर्गाना नसाव्या भिंती, भिरभिरत्या नजरेच्या मुलाना, नकोत पुस्तके अन पाटी एक चिमुकले घर असावे, सगळ्या घरातून आकाश दिसावे पानाच्या स्वरांना नदीचा ताल, […]

Continue Reading
Marathi

पुन्हा बरोबर

पुन्हा बरोबर….. का स्वत:ला दु:ख देऊ, दूर झाले सारे रस्ते, परत का आठवू, विसरलेले, मनस्वी जुने रस्ते…. रम्य सार्या आठवणी, दोघांच्या होत्या जरी, आपलीच फक्त मालकी, वेदना का करून घेऊ……… सुख अनुभवले दोघांनी, दु:खही दोघे घेऊ, साथ येथेही राहू आपण, मस्त यातही राहून घेउ………. जरी नाही आता बरोबर, भूतकाळ थोडा आठवून घेऊ, भविष्य काही असले […]

Continue Reading
Marathi

मन नेहमी तरल असत

मन नेहमी तरल असत ….. मन नेहमी तरल असत, वार्यासारखे उडत असत, पकडुन त्याला ठेवावे, तर पान्यासारखे निसटून जात, मन हे आत्म्याचे दुसरे नाव, त्याला चिरनजिवीत्वाचे आहे वरदान, मग चाळीस काय अन साठ, अनंत काळाशी आहे गाठ, कशाला ऊगाच मग, विचार करून थकायचे, नसत्या शंकांनी, घाबरेघुबरे व्हायचे, फुलुन फुलुन जायचे, उधलुन रंग द्यायचे, मनाच्य अंतरंगात, […]

Continue Reading
Marathi

माझ्या मनात सारे रंगुन रंग आले

माझ्या मनात सारे रंगुन रंग आले…. मन नेहमी तरल असत, वार्यासारखे उडत असत, पकडुन त्याला ठेवावे, तर पटकन ते निसटून जात, मन आत्म्याच दुसर नाव, त्याला चिरंजिवीत्वाचे वरदान, नाही कळ्त पण, अनंत काळाशी आहे गाठ, कशाला ऊगाच मग, विचार करून थकायचे, नसत्या शंकांनी, घाबरेघुबरे व्हायचे, फुलुन फुलुन जायचे, उधळुन रंग द्यायचे, मनाच्या अंतरंगात, बेफाम बनुन […]

Continue Reading
Marathi

सारांश

सारांश तिथे लांब आहे नभाचा किनारा, किनार्यात विहरे फुलांचा पसारा मनी आस आहे सदा मुक्त राधा, धारा बनावी मनाचा किनारा कविताच माझी सदा सर्व रंग, स्वरांच्या सुरांच्या कुसुमात दंग मनी भाव आहे असे शाम राधा, कधी मुक्त माझ्या मनाचा किनारा नसे दु:ख कसले नसे तो विषाद, मनी व्यापले सर्व भरूनी अनंत कशाला व्रुथा मी आसक्त […]

Continue Reading
Marathi

स्वप्ंनावली

स्वप्ंनावली…… ऐशा हसर्या नयन फुलांनी, ओंजळीत मम मुक्त हसावे, स्वरगंधाच्या माधुर्याने, कोमल कुंतल कुसुम हसावे….. फक्त जरासा चेहरा माझ्या, ओंजळीत तो लाजून यावा, थरथरणार्या ओंठानाही, माधुर्याचा स्पर्श असावा……… हसर्या तुझीया हिरकणीने, हरवुन घ्यावे मुक्त मना, फक्त पहावे नयनातुनी तव, गोड मनाच्या मुक्त खुणा…. समीप असावे हसरे डोळे, ओठांवरती स्मित असावे, शब्द कशाला हवेत आता, ओठांवरती […]

Continue Reading
Marathi

नमस्कार विक्रमा

नमस्कार विक्रमा…… कारगीरलच्या धरतीवरती, अश्रु मजला नावरती, डोंब उसळले दु:खाचे, पेटुन उठली मग धरती……. नतमस्तक मी विजयभाष्करा, पूण्यपुरूष वीरा, घडु दे काही सेवा ऎसी, मजला धन्य करा…………. दिव्यगती ती तूला लाभू दे, वीरमरण तव मनी असु दे, सदैव तुझिया समर्पणाची, स्म्रुती माझीया मनी वसुदे……, तव मातेचे अश्रु पुसण्या, शब्द नव्हे अन शक्ति मला, उतराई तव […]

Continue Reading
©2020: Mukund Bhalerao | Web Master: TechKBC
Back To Top